Què ofereixo?

El treball que us proposo està avalat per la meva trajectòria profesional i vital proporcionant a les persones les teories i tècniques més adients en cada cas,
per a ser cada dia més resilient, empoderar-se d’un mateix, saber trobar respostes més assertives i gaudir de pics de felicitat, tranquil·litat, serenitat, plaer,… creant una xarxa de bons tractes.

La paraula és el mitjà per curar, l’empatia és el vincle que establim amb les persones pel fet de ser escoltat, mirat, reconegut.

La psicoteràpia no només serveix per treballar trastorns psicològics, sinó també és una eina important i útil per fer un acompanyament de creixement personal, ajudant a gestionar el dia a dia de manera conscient i anar obtenint diferents graus de consciència.

A partir d’un treball conjunt de confiança, sinceritat, escolta, dedicació en el procés personal, oberts a la possibilitat de descobrir com funcionem, quins evitatius activem, quina comunicació utilitzem, com demanem el que necessitem, quina àrea de confort ens hem creat i com millorar el aquí i el ara a partir de l’escolta, el poder de la paraula, la teoria i la pràctica.

És un treball intens portat amb delicadesa però amb fortalesa.
El procés de resiliència és un camí on hi ha moments de molta plenitud i satisfacció; altres, que es fa estret i feixuc però confiar-hi ens ajudarà a veure que si seguim caminant, trobarem prats per reposar, arbres per pujar, pedres per saltar i persones per compartir. Per això, el projecte té diferents dreceres per agafar: xerrades, tallers, col·loquis i assessoraments, i consulta individual. Cada persona pot escollir on es sent més còmoda.

Si pensem en un riu com a metàfora podríem dir que a algunes persones els ajudaré a veure el riu, a d’altres a travessar-lo, a d’altres a buscar més rius…

Què poden esperar les persones que asisteixen als tallers?

Un espai col·lectiu o individual de reflexió

Temps i atenció per gestionar les emocions

Estructurar els pensaments, desitjos, projectes…