Amb quines ulleres anem pel món?

2022-01-15T13:40:21+01:00Tags: , , , , |

Cadascú té una personalitat dominant. Hi ha dies, moments i procesos que determinen un sentiment predominant. Farem un llistat generalista de possibles “mirades” sobre el nostre entorn social i les repercussions que això té. Els colors són aleatoris però el seu significat pot venir de creences populars. Vidres de color rosa: positivisme. Tot és perfecte, meravellós i fantàstic. Tot té una raó positiva darrere. Però també potser una desconnexió de la realitat, manca d’empatia, negació de problemes propis o dels altres, que pot portar a un desconcert i davallada anímica en el moment que veiem la falsedat de la