És important saber dir que NO, saber posar límits des de l’apego segurper poder tenir un bon vincle amb les altres persones, i sobretot amb un mateix, sense por a ser rebutjats, podent expressar les necessitats que percebem amb un missatge assertiu.

Quan el nostre apego de base ha estat evitatiu, el NO el rebem, per exemple, com un “No perquè no”. Quan aquest apego ha sigut ansiós ambivalent, per exemple, el nostre inconscient, rebrem aquest NO com una amenaça, i volem aconseguir el SI a qualsevol preu.

És un adverbi de negació, però això no vol dir que aquesta paraula en si, sigui negativa.

Trobem un equilibri a l’hora de sostenir el NO, quan activem la part frontal del nostre cervell, és a dir, el neocòrtex, que ens ajudarà a gestionar les nostres emocions, regularitzant el sistema límbic, i gestionant els nostres instints més primaris del sistema rèptil. Tot això, ens és més fàcil quan activem aquesta capacitat resilient.

A vegades aquest NO ens pot traslladar a connectar amb un trauma no resol, i portar-nos a una situació d’estrès posttraumàtic.

Per tant, gestionar bé un NO, ens ajuda a arribar l’equilibri. Aquesta coordinació i harmonia entre el SI i el NO ens ajuda a transcendir més enllà d’allò o d’allò dolent de les decisions que prenem. Quan transcendim, arribem a l’estat de resiliència, és a dir, serem capaços d’acceptar un SI o un NO sense provocar un desequilibri entre els altres i nosaltres.

A vegades un NO ens pot activar records de la infància. Quan aquest NO està acompanyat amb paraules amoroses, ens pot ajudar a reflexionar sobre els límits per adaptar-nos molt millor al nostre entorn, natural i social.
Un NO ens ajuda a gestionar la nostra integritat. El to, la freqüència, la velocitat, pot determinar un significat o un altre, una funció o un altre, dins de les nostres relacions.

Contestant a la pregunta: Aquines coses haig de dir que NO? Un NO, a les coses que no ens fan sentir bé; sembla molt fàcil de dir o d’escoltar…però el dia a dia a vegades no és tant planer. Potser, és un dels nostres reptes, aprendre a dir que NO, a una feina, a una relació, a parlar d’un tema, a una acció o a un pensament…

En definitiva, direm que NO a tot allò que no vingui des de l’amor.